Đảm bảo đủ vốn cho sinh viên vay đi học

Đảm bảo đủ vốn cho sinh viên vay đi học

ANTĐ - Ngân hàng Chính sách xã hội đã chuẩn bị đủ vốn để tất cả các học sinh, sinh viên (HSSV) đủ điều kiện và có nhu cầu sẽ được vay vốn đi học kịp thời.