Đại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượngĐại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượng

Đại tướng Mỹ: Không quân Ukraine vẫn còn 80% lực lượng

ANTD.VN - Theo Đại tướng Mỹ James Hecker, tên lửa HARM đang giúp máy bay của Không quân Ukraine hoạt động tự do hơn, trong khi Nga vẫn chưa thể vô hiệu hóa lực lượng này, còn Moskva lại đưa ra nhận định khác hoàn toàn.