Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 1Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 2Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 3Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 4Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 5Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 6Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 7Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 8Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 9Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 10Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 11Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 12Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 13Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 14Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 15Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga ảnh 16

Đặc nhiệm SAS xuất hiện ở Lviv bị xem là lời tuyên chiến của Anh với Nga

ANTD.VN - Nga đã đưa ra cảnh báo nóng trước thông tin đặc nhiệm SAS của Anh bí mật triển khai tại tỉnh Lviv của Ukraine.