Đặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyệnĐặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyện

Đặc nhiệm Rồng biển của đảo Đài Loan ráo riết tập luyện

ANTD.VN -  Nếu xảy ra một cuộc đụng độ, lực lượng đặc nhiệm hàng đầu của quân đội Đài Loan có biệt danh Rồng biển sẽ xông pha tuyến đầu. Hàng ngày, họ đều ráo riết tập luyện để sẵn sàng cho nhiệm vụ.