Đã có quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn

  • 05/05/2014 06:39
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BTC về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6 -6- 2014. 

Theo đó, Ngân hàng Phát triển bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ khoản vay của doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại nhưng tối đa không vượt quá 85% tổng mức vốn đầu tư của dự án, không bao gồm vốn lưu động.

Thông tư cũng quy định cụ thể các điều kiện để doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn như dự án đầu tư có văn bản chấp thuận cho vay của ngân hàng thương mại và được Ngân hàng Phát triển thẩm định và xác định là dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay. Tại thời điểm đề nghị bảo lãnh không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng...

Tin cùng chuyên mục