Nợ xấu tổng thể các ngân hàng giảm còn 5,41%

Nợ xấu tổng thể các ngân hàng giảm còn 5,41%

ANTD.VN - Tỷ lệ nợ xấu, bao gồm cả nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng giảm từ mức 6,3% cuối 2021 về 5,41% vào tháng 7/2022.
Kết quả 5 năm xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 qua những con số

Kết quả 5 năm xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 qua những con số

ANTD.VN - Lũy kế từ khi Nghị quyết 42 đến 30/6/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 354,6 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết này, đạt trung bình khoảng 5,95 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn 2,43 nghìn tỷ đồng/tháng so với trước đó.
Ngân hàng lo ngay ngáy vì áp lực nợ xấu và trích lập dự phòng trong tương lai

Ngân hàng lo ngay ngáy vì áp lực nợ xấu và trích lập dự phòng trong tương lai

ANTD.VN - Dù nợ xấu các ngân hàng công bố vẫn đang trong giới hạn cho phép và tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro ở mức cao, nhưng trên thực tế, nợ xấu tiềm ẩn đang ở mức không hề thấp. Khi các quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ hết hiệu lực thì có thể số nợ xấu này mới “bung ra”, gây áp lực cho các nhà băng.