Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhàCựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà

ANTD.VN -  Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và cựu Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien bị triệu tập nhằm đối chất trong hai cuộc điều tra liên quan về cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, cũng như việc tài liệu mật xuất hiện tại nhà ông Mike Pence.