Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 1Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 2Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 3Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 4Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 5Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 6Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 7Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 8Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 9Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 10Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 11Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 12Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 13Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 14Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 15Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 16Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 17Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 18Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà ảnh 19

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị triệu tập, khám xét nhà

ANTD.VN -  Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và cựu Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien bị triệu tập nhằm đối chất trong hai cuộc điều tra liên quan về cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, cũng như việc tài liệu mật xuất hiện tại nhà ông Mike Pence.