Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?

Cuộc chiến Nga-Ukraine: Đòn ‘tiên phát chế nhân’ của Nga?

ANTD.VN - Cuộc chiến Nga-Ukraine là đòn “tiên phát chế nhân” của Moscow, nhằm hủy diệt tiềm lực quân sự mà Kiev định sử dụng để chống Nga và tấn công lực lượng ly khai miền Đông.