Con đường hơn 6km với 68 khúc cua “tựa rồng vờn núi”Con đường hơn 6km với 68 khúc cua “tựa rồng vờn núi”Con đường hơn 6km với 68 khúc cua “tựa rồng vờn núi”Con đường hơn 6km với 68 khúc cua “tựa rồng vờn núi”Con đường hơn 6km với 68 khúc cua “tựa rồng vờn núi”Con đường hơn 6km với 68 khúc cua “tựa rồng vờn núi”

Con đường hơn 6km với 68 khúc cua “tựa rồng vờn núi”

ANTD.VN - Với tổng cộng 68 khúc cua quanh co, con đường trên núi dài 6,3 km ở Vân Nam, Trung Quốc trông không khác nào một con rồng đang vờn quanh núi.