Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 1Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 2Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 3Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 4Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 5Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 6Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 7Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 8Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 9Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 10Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 11Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 12Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 13Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga ảnh 14

Chuyên gia tiết lộ 'kế hoạch màu xám' của châu Âu để mua dầu của Nga

ANTD.VN - Giới phân tích tại Moskva tin rằng châu Âu sẽ vẫn tìm cách để mua dầu của Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt.