Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 1Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 2Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 3Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 4Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 5Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 6Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 7Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 8Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 9Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 10Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 11Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 12Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022? ảnh 13

Tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022?

ANTD.VN - Nga đang muốn chào hàng tiêm kích tàng hình Su-57 với hy vọng có thể tìm được khách hàng đầu tiên. Chiếc máy bay chiến đấu này được cho là sẽ xuất hiện tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tới đây (?).