UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 1UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 2UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 3UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 4UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 5UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 6UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 7UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 8UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 9UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 10UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 11UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 12UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 13UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 14UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine ảnh 15

UAV tàng hình Okhotnik mang đến cho Nga 'cơ hội mới' trên chiến trường Ukraine

ANTD.VN - Có khả năng Nga sẽ sớm tung UAV tàng hình Okhotnik vào chiến trường Ukraine sau khi nó được tuyên bố "hoàn thành xuất sắc" các bài thử nghiệm.