Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'

Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'

ANTD.VN - Tốc độ phản ứng là ưu điểm lớn nhất của hệ thống phòng không S-350 Vityaz, khiến nó đặc biệt hiệu quả khi chống lại tên lửa hành trình.