Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 1Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 2Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 3Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 4Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 5Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 6Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 7Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 8Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 9Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 10Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 11Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 12Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 13Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 14Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 15Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình' ảnh 16

Chuyên gia Nga giải thích vì sao S-350 Vityaz là 'sát thủ tên lửa hành trình'

ANTD.VN - Tốc độ phản ứng là ưu điểm lớn nhất của hệ thống phòng không S-350 Vityaz, khiến nó đặc biệt hiệu quả khi chống lại tên lửa hành trình.