Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?

Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?

ANTD.VN - Tiêm kích JAS-39NG - bản nâng cấp sâu của JAS-39 Gripen được xem là sự thay thế chấp nhận được khi Thái Lan không thể mua F-35.