Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 1Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 2Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 3Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 4Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 5Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 6Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 7Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 8Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 9Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 10Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 11Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 12Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 13Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35? ảnh 14

Thái Lan quay lại với bản nâng cấp của JAS-39 Gripen khi không thể mua F-35?

ANTD.VN - Tiêm kích JAS-39NG - bản nâng cấp sâu của JAS-39 Gripen được xem là sự thay thế chấp nhận được khi Thái Lan không thể mua F-35.