Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 1Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 2Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 3Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 4Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 5Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 6Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 7Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 8Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 9Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 10Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 11Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 12Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 13Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 14Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị ảnh 15

Xe tăng T-14 Armata và những ẩn số thú vị

ANTD.VN - Xe tăng T-14 Armata của Nga là chủ đề gây nhiều đồn đoán. Đến nay vẫn còn nhiều ẩn số liên quan đến hiệu suất chiến đấu cũng như hiệu quả của các công nghệ được quảng cáo sẽ xuất hiện trên cỗ chiến xa này.