Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine

Chùm ảnh lính đặc nhiệm Ukraine "thay máu" theo kiểu phương Tây

ANTD.VN - Do yếu tố lịch sử, Ukraine mang nhiều “dáng dấp” của Nga trong mọi mặt đời sống. Quân đội của họ cũng không là ngoại lệ. Song kể từ khi chính quyền thân phương Tây lên nắm quyền, Kiev đã nỗ lực bằng mọi giá thoát khỏi cái bóng của Nga. Những hình ảnh mới công bố gần đây về lực lượng đặc nhiệm của Ukraine cho thấy, nỗ lực này đã có tác dụng rất rõ rệt.