Chưa nên cấp ngay thẻ học nghề đại trà

  • 07/05/2013 06:39
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả mô hình thí điểm đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo hình thức “thẻ học nghề nông nghiệp”. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã lựa chọn tỉnh Thanh Hóa và Bến Tre để cấp thẻ học nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Sau 3 năm triển khai, Thanh Hóa đã cấp thẻ cho 4.705 học viên, trong số này, có tới 80% lao động đã tự tạo hoặc tìm được việc làm, có những nghề tỷ lệ tạo việc làm đạt tới 90%. Còn tại Bến Tre, tổng số thẻ đã cấp cho học viên là 5.775 thẻ. Số học viên sau học nghề nông nghiệp tự tạo việc làm đạt tới 85%, có những nghề đạt 93%.

Tuy nhiên, Bộ NN&PTNT đánh giá, trong quá trình làm thí điểm, chương trình đã bộc lộ những bất cập như thủ tục cấp thẻ học nghề còn phức tạp, các học viên phải chờ đợi lâu nên gây biến động về số lượng lao động tham gia học… Do đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thí điểm nhân rộng tại các vùng sinh thái, mỗi vùng lựa chọn 2 tỉnh để làm thí điểm trước khi xem xét nhân rộng trên quy mô cả nước.

Tin cùng chuyên mục