Choáng váng những pha "lộ hàng" của sao

Có thể là do cố tình hay vô ý, nhiều ngôi sao nổi tiếng đã để lộ trang phục đồ lót hay phần da thịt nhạy cảm trên cơ thể.

Choáng váng những pha "lộ hàng" của sao

Có thể là do cố tình hay vô ý, nhiều ngôi sao nổi tiếng đã để lộ trang phục đồ lót hay phần da thịt nhạy cảm trên cơ thể.

Dưới đây là là 10 pha lộ hàng khiến "sao" phải đỏ mặt:

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót ’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót ’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót ’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót ’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót ’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót ’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót ’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót ’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót ’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker

Ca sĩ Janet Jackson bị tuột váy bên ngực trái khi biểu diễn cùng Justin Timberlake Ngôi sao dẫn chương trình truyền hình Judy Finnigan khiến khán giả tức mắt với "bộ ngực" ngoại cỡ Nữ diễn viên Tara Reid khoe ngực hững hờ Geri Halliwell khiến mọi ngường xung quanh ngượng đỏ mặt vì bộ váy hở mông của cô Ngôi sao trẻ mặc chiếc váy dạ hội rất dài, những vẫn hở quần lót ’Cô nàng lắm chiêu’ Lindsay Lohan với chiếc váy đen lộ hết da thịt Lần sau có lẽ Kirsten Dunst nên chọn áo tắm liền thân Katherine Heigl vừa phát biểu vừa lấy tay giữ dây áo Có lẽ phong cách ’thả giông’ không còn hợp với độ tuổi 46 của Sarah Jessica Parker Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

Nữ diễn viên xinh đẹp Katie Holmes

Theo Bee