Choáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt NamChoáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt NamChoáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt NamChoáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt NamChoáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt NamChoáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt NamChoáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt NamChoáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt NamChoáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt NamChoáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt NamChoáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt Nam

Choáng ngợp trước bộ sưu tập tranh Đông Dương đắt giá của Sotheby's sắp ra mắt tại Việt Nam

ANTD.VN - Hơn 50 bức tranh Đông Dương của bộ tứ danh họa Việt Nam tại nước ngoài là Vũ Cao Đàm, Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Lê Thị Lựu sẽ được nhà đấu giá Sotheby's giới thiệu tới người xem. Đây là một triển lãm phi thương mại đầu tiên của Sotheby's tại Việt Nam trong bối cảnh tranh Đông Dương có những bước tiến phi mã trên sàn đấu giá quốc tế.