Chính sách kinh tế của Việt Nam đang đi đúng hướng

(ANTĐ) - Đây là nhận định tại Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố sáng qua (21-3). WB cho rằng, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi nhanh chóng từ cuộc khủng hoảng toàn cầu. Việc công bố các chính sách ổn định kinh tế gần đây là một bước quan trọng đúng hướng để phá vỡ chu kỳ phát triển nóng rồi lại tăng trưởng chậm và để khôi phục lại hình ảnh của một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của đầu tư nước ngoài trong khu vực.

Chính sách kinh tế của Việt Nam đang đi đúng hướng

(ANTĐ) - Đây là nhận định tại Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố sáng qua (21-3). WB cho rằng, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi nhanh chóng từ cuộc khủng hoảng toàn cầu. Việc công bố các chính sách ổn định kinh tế gần đây là một bước quan trọng đúng hướng để phá vỡ chu kỳ phát triển nóng rồi lại tăng trưởng chậm và để khôi phục lại hình ảnh của một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của đầu tư nước ngoài trong khu vực.

Các thị trường tài chính quốc tế cũng đã phản ứng thuận lợi trước những biện pháp này, cụ thể là mức rủi ro của trái phiếu ngoại tệ do Chính phủ Việt Nam phát hành đã có cải thiện. Đây là dự báo tốt cho mức độ thành công của các biện pháp này. Theo đánh giá của WB, việc tăng giá nhiên liệu, giá điện cũng như giá cả hàng hóa tăng trên toàn cầu và tiền đồng giảm giá sẽ tăng thêm áp lực lạm phát của Việt Nam trong ngắn hạn. Lạm phát cơ bản (không kể lương thực phẩm và nhiên liệu) có thể giảm dần khi triển khai các chính sách thắt chặt tiền tệ và tài chính. Tỷ lệ lạm phát cơ bản giảm và ở mức ổn định cùng với sự cân bằng được cải thiện của thị trường quốc tế sẽ dần dần giúp bình ổn thị trường ngoại hối.

Anh Tú