Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 1Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 2Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 3Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 4Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 5Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 6Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 7Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 8Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 9Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 10Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 11Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 12Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 13Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 14Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 15Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 16Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương ảnh 17

Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương

ANTD.VN - Tên lửa siêu thanh Zircon trang bị trên chiến hạm tàng hình Đô đốc Gorshkov đã thực hiện quy trình diễn tập phóng trên biển Đại Tây Dương.