Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây DươngChiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương

Chiến hạm tàng hình Nga diễn tập phóng tên lửa siêu thanh Zircon trên Đại Tây Dương

ANTD.VN - Tên lửa siêu thanh Zircon trang bị trên chiến hạm tàng hình Đô đốc Gorshkov đã thực hiện quy trình diễn tập phóng trên biển Đại Tây Dương.