Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của NgaXe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga

Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga

ANTD.VN - Xe tăng T-90M là biến thể mới nhất của dòng xe tăng T-90, giới phân tích cho rằng T-90M là một bước đi mang tính đột phá của Nga nhằm khắc phục các yếu điểm của dòng T-72, T-80 và T-90A trước đây.