Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 1Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 2Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 3Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 4Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 5Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 6Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 7Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 8Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 9Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 10Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 11Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 12Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 13Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 14Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 15Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 16Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 17Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 18Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 19Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 20Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 21Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 22Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 23Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 24Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 25Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 26Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 27Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 28Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga ảnh 29

Xe tăng T-90M, bước đi đột phá của Nga

ANTD.VN - Xe tăng T-90M là biến thể mới nhất của dòng xe tăng T-90, giới phân tích cho rằng T-90M là một bước đi mang tính đột phá của Nga nhằm khắc phục các yếu điểm của dòng T-72, T-80 và T-90A trước đây.