Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?

Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?

ANTD.VN - Những hình ảnh mới nhất cho thấy Nga đã triển khai "Quái thú" Pantsir-S1 lên nóc trụ sở Bộ Quốc phòng, cũng như một số tòa nhà cao tầng khác tại thủ đô Moscow.