Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 1Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 2Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 3Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 4Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 5Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 6Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 7Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 8Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 9Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 10Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 11Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 12Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 13Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 14Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng? ảnh 15

Nga đem 'quái thú' Pantsir-S1 lên nóc tòa nhà trụ sở Bộ Quốc phòng?

ANTD.VN - Những hình ảnh mới nhất cho thấy Nga đã triển khai "Quái thú" Pantsir-S1 lên nóc trụ sở Bộ Quốc phòng, cũng như một số tòa nhà cao tầng khác tại thủ đô Moscow.