CATP.Hà Nội tập huấn về công tác đăng ký, quản lý cư trú

ANTĐ - CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.