Cận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráoCận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráo

Cận cảnh số lượng lớn ngà voi giả được cán bộ Hải quan đánh tráo

ANTD.VN - Phạm Minh Hoàng là nhân viên của Cục Hải quan Hà Nội, đã lợi dụng việc được cầm chìa khóa kho để đánh tráo gần 240kg ngà voi và 6kg sừng tê giác thật bán thu lợi gần 3 tỷ đồng.