Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 1Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 2Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 3Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 4Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 5Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 6Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 7Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 8Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 9Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 10Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 11Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 12Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 13Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 14Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục ảnh 15

Cải tiến đặc biệt giúp tiêm kích F-35 mang lượng tên lửa nhiều kỷ lục

ANTD.VN - Tiêm kích F-35 dòng A và C sẽ mang thêm nhiều tên lửa không đối không trong khoang vũ khí hơn so với hiện nay nhờ một loại giá treo đặc biệt.