Cả nước tinh giản biên chế hơn 7.100 người trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo báo cáo của Chính phủ, riêng năm 2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người; các bộ, ngành đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương…
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp chiều 15-5
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp chiều 15-5

Chiều 15-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 của Chính phủ.

Báo cáo cho biết, trong năm 2023, công tác THTK, CLP đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực. Kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách được tăng cường.

Cùng đó, điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Kết quả đã tiết kiệm được 83.087 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2022 (năm 2022 tiết kiệm chi ngân sách nhà nước đạt 53.887 tỷ đồng).

Liên quan đến tổ chức bộ máy, các bộ, ngành đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương; giảm 10 Cục và 144 Vụ/Ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 108 phòng trong vụ/ban thuộc bộ, ngành; giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành.

Các địa phương giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập, tính đến hết năm 2023 đã giảm 7.867 đơn vị sự nghiệp công lập (năm 2023 giảm 236 đơn vị).

Tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến 15-12-2023 là 84.140 người; riêng năm 2023 tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra

Dù vậy, thẩm tra báo cáo nêu trên, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác này.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, vẫn còn nhiều dự án phải dừng thi công do vướng thủ tục pháp lý, doanh nghiệp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp; công tác quản lý, sử dụng ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn; còn nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản…

Qua thảo luận, đa số ý kiến Ủy viên UBTVQH cho rằng, công tác THTK, CLP đạt kết quả tích cực, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được nâng lên, bảo đảm sử dụng các nguồn lực của nhà nước, của nhân dân ngày càng tiết kiệm, hiệu quả.

UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, tồn tại để có cơ sở đề ra được những giải pháp mang tính đột phá.