Bộ trưởng tài chính Hồ Đức Phớc: Lãnh đạo mà không kiểm tra thì xem như không lãnh đạo

Bộ trưởng tài chính Hồ Đức Phớc: Lãnh đạo mà không kiểm tra thì xem như không lãnh đạo

ANTD.VN -  Tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội trường về Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020, thanh tra cả nước đã tiến hành 6.199 cuộc thanh tra hành chính, 181.227 cuộc thanh tra chuyên ngành và đã phát hiện sai phạm 86.369 tỷ và 6.036 hecta đất, thu hồi 23.843 tỷ đồng và 830 hecta đất...
Đại biểu Quốc hội: Lãng phí còn đáng bị lên án, nghiêm trị hơn tham nhũng

Đại biểu Quốc hội: Lãng phí còn đáng bị lên án, nghiêm trị hơn tham nhũng

ANTD.VN - Thảo luận ở hội trường về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, lãng phí còn đáng bị lên án, phê phán nghiêm trị hơn tham nhũng vì lãng phí là mất. Chống lãng phí không phải đợi để bắt, xét xử, cho vào tù đối tượng gây lãng phí, mà trước hết phải là thực hành tiết kiệm, ngăn chặn việc gây lãng phí.