Cả nước có 2 thủ khoa 29,75 điểm

ANTĐ - Ngày 29-7, thống kê của Bộ GD-DDT theo các tổ hợp môn thi cho thấy, thời điểm này đã xuất hiện 2 thủ khoa đạt điểm cao nhất là 29,75 ở khối B.

Để giúp thí sinh dễ dàng trong việc tra cứu thông tin mức điểm của mình so với các thí sinh khác để lựa chọn trường phù hợp, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố thống kê lũy kế kết quả theo các tổ hợp môn thi của 5 khối thi truyền thống.

Số liệu này cho thấy, khối A, có 2 thủ khoa đạt 29,5  điểm; Khối A1 có 1 thủ khoa đạt 28,75 điểm; Khối B có 2 thủ khoa đạt 29,75 điểm; Khối C có 1 thủ khoa đạt 28,5 điểm; Khối D có 1 thủ khoa đạt 28,25 điểm.

Cụ thể số lượng thí sinh đạt các mức điểm được công bố như sau: 

Cả nước có 2 thủ khoa 29,75 điểm ảnh 1 Cả nước có 2 thủ khoa 29,75 điểm ảnh 2 Cả nước có 2 thủ khoa 29,75 điểm ảnh 3 Cả nước có 2 thủ khoa 29,75 điểm ảnh 4 Cả nước có 2 thủ khoa 29,75 điểm ảnh 5