Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 1Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 2Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 3Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 4Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 5Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 6Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 7Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 8Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 9Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 10Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 11Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 12Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 13Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU ảnh 14

Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU

ANTD.VN - Việc Liên minh châu Âu áp đặt mức giá trần đối với dầu mỏ Nga bị nhận xét chưa mang lại tác dụng cần thiết.