Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EUBước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU

Bước đi đặc biệt giúp Nga vượt qua biện pháp áp giá trần dầu mỏ của EU

ANTD.VN - Việc Liên minh châu Âu áp đặt mức giá trần đối với dầu mỏ Nga bị nhận xét chưa mang lại tác dụng cần thiết.