BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 1BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 2BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 3BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 4BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 5BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 6BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 7BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 8BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 9BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 10BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 11BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 12BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 13BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 14BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 15BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 16BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 17BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 18BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 19BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 20BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 21BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 22BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 23BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 24BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 25BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 26BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 27BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 28BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 29BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô ảnh 30

BTR-4, 'hậu duệ' tốt nhất của dòng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô

ANTD.VN - Cùng được phát triển từ nền tảng thiết giáp huyền thoại BTR-80 Liên Xô, nhưng BTR-4 do Ukraine nghiên cứu chế tạo được đánh giá là nhỉnh hơn so với phiên bản BTR-82 từ Nga.