Bộ Y tế bãi bỏ một thông tư về đấu thầu trang thiết bị y tế và sữa học đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông tư số 14/2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế và Thông tư số 31/2019 quy định về các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong học đường… đã được Bộ Y tế bãi bỏ.
Bộ Y tế tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về đấu thầu trang thiết bị y tế

Bộ Y tế tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về đấu thầu trang thiết bị y tế

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 08/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Theo đó, tại Thông tư 08, Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ toàn bộ 3 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành trước đó. Cụ thể:

Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21 ngày 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kinh doanh dược liệu.

Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.

Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Cũng tại Thông tư 08, Bộ Y tế nêu rõ về điều khoản chuyển tiếp: Đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày thông tư này có hiệu lực thì đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT, hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành về đấu thầu.

Trước đó, trong Thông tư 14 quy định, khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bộ Y tế để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng trang thiết bị y tế…

Đây được coi là vướng mắc trong quá trình đấu thầu, mua sắm trang thiết bị thời gian qua, do gây khó khăn khi không lựa chọn được nhà thầu có giá trúng phù hợp với hướng dẫn.