Tháng 4-2023: Thực hiện quy định mới nhất về đấu thầu thuốc tại bệnh viện công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ tháng 4 tới, nhiều chính sách quan trọng bắt đầu được áp dụng như quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Yêu cầu đối với khách hàng được xem xét, quyết định cấp bảo lãnh ngân hàng…

Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ 27-4.

Theo đó, gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có thể có một hoặc nhiều thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu, mỗi thuốc là một phần của gói thầu.

Các thuốc tại gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị đáp ứng đồng thời 2 tiêu chí:

Thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc và sinh phẩm tham chiếu do Bộ Y tế công bố;

Được sản xuất toàn bộ tại các nước thuộc danh sách SRA hoặc EMA; hoặc được sản xuất một, một số công đoạn tại Việt Nam và các công đoạn còn lại được sản xuất tại các nước thuộc danh sách SRA hoặc EMA…

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Cụ thể, khi lập kế hoạch chọn nhà thầu, đơn vị tham khảo một trong các thông tin tài liệu sau để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền: Giá thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu theo nhóm tiêu chí kỹ thuật của các cơ sở y tế; Báo giá hoặc hóa đơn bán hàng…

Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ 27-4 (ảnh minh họa)

Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ 27-4 (ảnh minh họa)

Thông tư 11/2022/TT-NHNN về bảo lãnh ngân hàng có hiệu lực từ 1-4 nêu rõ, tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNN) xem xét, quyết định cấp bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng khi khách hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định; Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp; Được TCTD, chi nhánh NHNN cấp bảo lãnh đánh giá có khả năng hoàn trả lại số tiền mà TCTD, chi nhánh NHNN phải trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

TCTD, chi nhánh NHNN không được bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành với mục đích: cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành.

Thông tư 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng có hiệu lực từ 20-4.

Thông tư quy định việc điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng. Khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì phải ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh, phát sinh theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được thỏa thuận trong hợp đồng.

Thông tư 01/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Theo đó, từ 25-4, điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên được thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, xác định người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư là người hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng…