Bộ Nội vụ thông tin về phương án sắp xếp nhân sự dôi dư sau tinh giản bộ máy ở các bộ, ngành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời báo chí về việc sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư do thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở các bộ ngành, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, Chính phủ đã báo cáo và đã được Bộ Chính trị cho chủ trương.
Bộ Nội vụ thông tin về phương án sắp xếp nhân sự dôi dư sau tinh giản bộ máy ở các bộ, ngành ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long trả lời báo chí chiều 3-8

PV: Việc sắp xếp bộ máy bên trong các bộ ngành, đây là chủ trương lớn của Đảng mà Thủ tướng cũng nhiều lần yêu cầu quyết liệt thực hiện. Không biết đến nay việc này được thực hiện như thế nào, thưa Thứ trươ?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long:

Quan điểm chung, nhất quán của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ này là sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, giảm tối đa các tổ chức trung gian.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành quyết liệt trong việc rà soát, đánh giá, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và xây dựng phương án theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian qua, các bộ ngành phối hợp với Bộ Nội vụ đã rà soát lại bộ máy, đảm bảo các tiêu chí của các tổ chức, đặc biệt là các Tổng cục theo quy định tại Nghị định 101/2020 và Nghị định 47/2021. Trên cơ sở đó, đề xuất báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đến nay, các Bộ, ngành đã tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành. Hiện mới có một Nghị định về tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các bộ ngành khác đang lấy ý kiến để hoàn thành trong thời gian tới.

PV: Dự kiến sau khi sắp xếp thì số Vụ, Tổng cục sẽ tăng giảm ra sao và việc tinh giản biên chế từ việc sắp xếp này được tính toán như thế nào, thưa ông?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long:

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành, chắc chắn sẽ tinh giản biên chế. Bởi vì theo chủ trương, khi tinh gọn tổ chức bộ máy thì sẽ giảm biên chế.

Thủ tướng, Chính phủ, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành để triển khai kết luận 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế giai đoạn 2021 – 2026, trong đó tiếp tục tinh giản ít nhất 5% biên chế hành chính theo đúng chỉ đạo Bộ Chính trị.

- Còn về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư trong quá trình sắp xếp ra sao, thưa Thứ trưởng?

- Trong quá trình chỉ đạo, Thủ tướng rất quan tâm việc này và thường xuyên chỉ đạo các Bộ, ngành khi xây dựng đề án cần coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành mình.

Đồng thời, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các công chức, viên chức dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định hiện hành.

Để sắp xếp, bố trí nhân sự dôi dư do thực hiện sắp xếp lại tổ chức, Chính phủ đã báo cáo và Bộ Chính trị đã cho chủ trương. Cụ thể là bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18.

Cùng đó, quan tâm giải quyết chế độ, chính sách phù hợp theo quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Còn chế độ chính sách cụ thể thì giải quyết theo Nghị định 108 của Chính phủ.