Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu

  • 01/03/2014 07:12
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Sáng 28-2, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu Khu vực Tây Nguyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, 

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và sự đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo Tây Nguyên trong những năm qua. 

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, đồng bào các dân tộc ở nước ta, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên đã luôn kề vai sát cánh, đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng Tổ quốc. Trong những thành tựu của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo Tây Nguyên.

Những năm qua, phụ nữ các dân tộc thiểu số, tôn giáo Tây Nguyên đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và giải thích cho đồng bào phát huy truyền thống, hăng hái tham gia sản xuất, xây dựng thôn, buôn, bản, làng vững mạnh về chính trị, KTXH, văn hóa dân tộc; Cùng đoàn kết một lòng, cảnh giác đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch… Chị em dân tộc thiểu số, tôn giáo Tây Nguyên còn tích cực trong công tác xã hội, đi đầu trong công tác phong trào, các cuộc vận động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong rằng trong thời gian tới các cán bộ, hội viên phụ nữ khu vực Tây Nguyên cần ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực Tây Nguyên; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững.

(Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ)

Tin cùng chuyên mục