Bí thư Thành ủy Hà Nội: Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố phải chất lượng, khách quan

  • 10/04/2019 17:48
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, 9 tháng cuối năm 2019, toàn thành phố phải tập trung cao độ để thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp...

Sáng nay, 10-4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ mười tám để xem xét 5 nhóm nội dung quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì và phát biểu kết luận tại hội nghị. Báo An ninh Thủ đô trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại hội nghị này:

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị

Thưa các đồng chí!

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2019, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và cán bộ, đảng viên, nhân dân cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 đã hoàn thành chương trình đề ra, đã nghe và thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng của Đảng bộ Thành phố: (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2019 của Thành phố;

(2) Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng Quý I/2019; phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019; (3) cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

(4) dự thảo Báo cáo về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 để thực hiện dự án mở rộng điểm thông quan nội địa xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm và (5) tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; xem xét, thực hiện quy trình thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ vi phạm theo quy định.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến phát biểu dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Thành ủy viên, các đại biểu dự họp; ngoài ra nhiều đồng chí đã tham gia trực tiếp bằng văn bản. Thay mặt Thành ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất thẳng thắn, sâu sắc của các đồng chí; đồng thời, xin nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu sau.

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I/2019:

Quý I/2019 mở đầu một năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 5 năm 2015 - 2020.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngay từ những ngày đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực, tăng tốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả năm 2018 về đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị các cấp theo phương châm quyết liệt, sâu sát, nâng cao hơn hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc.

Với sự nỗ lực, cố gắng đó, Quý I/2019 Thành phố đã đạt kết quả nổi bật, tạo đà quan trọng thực hiện các nhiệm vụ của năm và của nhiệm kỳ:

(1) Thành phố đã tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Việc thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách được quan tâm; các chế độ, chính sách hỗ trợ, tặng quà nhân dân được thực hiện chủ động, đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Toàn Thành phố đã tặng gần 1,3 triệu suất quà cho các đối tượng với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng (tăng gần 70 tỷ đồng so với Tết Mậu Tuất 2018).

Công tác quản lý lễ hội có nhiều tiến bộ, đổi mới. Lễ giao nhận quân năm 2019 được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng luật. Đã phối hợp tổ chức an toàn tuyệt đối cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội, được bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước đánh giá cao.

(2) Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được  thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu, nhất là phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu các cấp; kết quả đánh giá, xếp loại ngày càng sát thực hơn. Việc triển khai chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2018 được xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc.

(3) Việc thực hiện Chỉ thị số 15 gắn với Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy có nhiều chuyển biến. Đến giữa tháng 3/2019, Thành phố đã giải quyết và đưa khỏi danh sách 10/97 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi (tiếp tục đưa 2 vụ việc vào danh sách, hiện nay còn 89 vụ việc, như vậy đã giải quyết được gần 200 vụ việc so với thời điểm đầu nhiệm kỳ) và có 15/77 tổ chức cơ sở đảng đã củng cố xong, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

(4) Với tinh thần chủ động, khẩn trương, trong Quý I, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thành lập và triển khai nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 (tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ).

Thành ủy đã chỉ đạo công tác rà soát, hướng dẫn bổ sung quy hoạch, chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng quy định. Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20 về nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo việc thực hiện các Đề tài khoa học; đến nay, 8/8 cơ quan chủ trì Đề tài đã tổ chức hội thảo, tọa đàm đảm bảo tiến độ, chất lượng.

(5) Các mặt công tác thường xuyên của Đảng bộ Thành phố tiếp tục được duy trì nền nếp, đạt kết quả toàn diện. Công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố được triển khai thực hiện gắn với chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tổ chức, bộ máy được sắp xếp đồng bộ, quyết liệt đảm bảo tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

Đặc biệt, trong Quý I/2019, Thành ủy đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và hoàn thành việc báo cáo Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

(6)Về nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại được thực hiện tốt, đạt kết quả nổi bật:

Kinh tế Quý I tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Quý I/2019 tăng 6,99%, cao hơn mức tăng cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 68.100 tỷ đồng, bằng 25,9% dự toán, tăng 30,3% so với cùng kỳ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm 2017, về đích sớm 02 năm so với mục tiêu nhiệm kỳ 2016-2020.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được tăng cường; văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; kiểm soát dịch bệnh Sởi và Sốt xuất huyết trên người và tập trung dập dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Thay mặt Thành ủy, tôi biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô trong thời gian qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế như báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã nêu, đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát một số nơi, một số lĩnh vực chưa được chú trọng đúng mức, nhất là vấn đề thực hiện các quy chế hoạt động; tình hình khiếu kiện, tập trung đông người vẫn còn diễn biến phức tạp, kể cả trường hợp khiếu kiện vượt cấp; một số chỉ tiêu phát triển KTXH còn khó khăn, thấp hơn so với cùng kỳ như tỷ lệ giải ngân XDCB, diễn biến dịch bệnh, tình hình ùn tắc giao thông, xử lý rác thải, tình hình tội phạm...

Lượng khách du lịch quốc tế lưu trú tại Hà Nội tiếp tục tăng cao·trong 3 tháng đầu năm 2019

Lượng khách du lịch quốc tế lưu trú tại Hà Nội tiếp tục tăng cao·trong 3 tháng đầu năm 2019

Về nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II và 9 tháng cuối năm 2019:

Thưa các đồng chí!

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2019, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và cán bộ, đảng viên, nhân dân cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, sát thực tiễn, hiệu quả, thiết thực; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp;

Chú trọng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình"; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Hai là, căn cứ hướng dẫn của Trung ương, xây dựng và triển khai Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định. Chú trọng làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo chất lượng, khách quan.

Chủ động công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp. Thực hiện tốt Chương trình số 20 về nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành phố, làm cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Ba là, tập trung các giải pháp củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém theo tinh thần Nghị quyết số 15; tăng cường chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp theo Chỉ thị 15; không để phát sinh thành điểm nóng về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự.

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch tuyển dụng công chức khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và thi tuyển công chức, viên chức khối các cơ quan chính quyền, đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, công khai, công bằng, chất lượng và đúng quy định. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp Thành phố, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả; rà soát, đánh giá thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành phố gắn với thực hiện các kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ 2015-2020;

Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành để có giải pháp phù hợp, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và 8 chương trình công tác đã đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ mười tám

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ mười tám

Năm là, tiếp tục đổi mới trong tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp thu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị sớm trình Quốc hội ra Nghị quyết để triển khai.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Rút kinh nghiệm từ những sai phạm của các tập thể, cá nhân tại một số ngành, địa phương thời gian qua, các cấp, các ngành Thành phố cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng;

Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng tự kiểm tra, giám sát, tái giám sát việc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra, tránh để xảy ra sai phạm. Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện Kết luận thanh tra về vi phạm liên quan việc thực hiện quy hoạch rừng Sóc Sơn.

Sáu là, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng theo Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 29/11/2018 của Thành ủy và các nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc và các hạn chế, khuyết điểm của năm 2018.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 tăng 7,5% trở lên. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư XDCB, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch trên địa bàn; các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn, các dự án xử lý nước thải; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; hoàn thành các công việc liên quan để vận hành tuyến đường sắt đô thị Hà Đông - Cát Linh.

Chủ động và thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai, lũ lụt; thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội theo tinh thần CT04 của Thành uỷ, lan toả và làm thấm sâu hơn nữa 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung phòng chống thiên tai, dịch bệnh khi bước vào giai đoạn thời tiết nắng nóng, mưa nhiều. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục tăng tỷ lệ người dân sử dụng trực tiếp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao sự hài lòng của người dân khi thực thi công vụ.

Chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác phát triển của Thủ đô Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết đồng lòng của Đảng bộ Thành phố, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Quý II và 9 tháng cuối năm 2019, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và chuẩn bị tốt về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Một lần nữa, thay mặt Thành ủy, chúc toàn thể các đồng chí đại biểu và gia đình sức khỏe, hạnh phúc!

Tin cùng chuyên mục