Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...

Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...

ANTD.VN - Chiều 20-1 (tức 29 Tết), quang cảnh các bến xe ở Hà Nội vắng lặng chưa từng thấy. Hàng dài xe khách nằm chờ, lái xe mong ngóng, trong khi chỉ thưa thớt khách đến...