Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 1Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 2Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 3Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 4Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 5Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 6Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 7Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 8Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 9Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 10Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 11Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 12Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 13Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách... ảnh 14

Bến xe Hà Nội vắng lặng chiều 29 Tết, xe xếp hàng dài chờ khách...

ANTD.VN - Chiều 20-1 (tức 29 Tết), quang cảnh các bến xe ở Hà Nội vắng lặng chưa từng thấy. Hàng dài xe khách nằm chờ, lái xe mong ngóng, trong khi chỉ thưa thớt khách đến...