Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 1Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 2Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 3Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 4Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 5Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 6Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 7Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 8Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 9Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 10Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 11Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 12Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 13Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 14Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 15Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 16Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 17Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 18Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết ảnh 19

Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết

ANTD.VN - Ngày 29 tháng Chạp, chợ hoa Hàng Lược tấp nập người đi sắm tết. Giá cành đào vừa phải lên tới tiền triệu nên nhiều người chọn đành chọn cành nhỏ phù hợp với túi tiền hơn...