Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 TếtÍt người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết

Ít người mua cành đào tiền triệu ở chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết

ANTD.VN - Ngày 29 tháng Chạp, chợ hoa Hàng Lược tấp nập người đi sắm tết. Giá cành đào vừa phải lên tới tiền triệu nên nhiều người chọn đành chọn cành nhỏ phù hợp với túi tiền hơn...