Bắt đầu quản lý Hướng dẫn viên theo Luật Du lịch năm 2017

ANTD.VN -Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa ban hành văn bản số 1342/TCDL-LH đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành thực hiện triển khai quản lý Hướng dẫn viên (HDV) du lịch theo quy định của Luật Du lịch năm 2017.

Luật Du lịch năm 2017 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01-01-2018, theo đó, hướng dẫn viên chỉ được hành nghề khi đáp ứng cả 3 điều kiện sau: Có thẻ hướng dẫn viên du lịch; Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

Văn bản này cũng đề nghị, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành thông báo và hướng dẫn các hướng dẫn viên tiến hành thực hiện quy định. Đồng thời đề nghị các Sở chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố tạo điều kiện thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch - tổ chức giúp bảo vệ quyền lợi của hướng dẫn viên, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, kiểm tra, giám sát hoạt động của hướng dẫn viên trong việc tuân thủ pháp luật.