Bảo tồn nếp nhà sàn của người Thái

ANTD.VN -  Từ bao đời nay nhà sàn luôn được xem là biểu tượng văn hóa trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái, đó không chỉ là linh hồn mà còn là niềm tự hào của bà con từ hàng trăm năm nay. Thế nhưng, theo thời gian những nét nhà sàn xưa, dần ít đi, màu sắc văn hóa của người Thái cũng mất đi ít nhiều. Điều này cũng đặt ra một thách thức trong việc bảo tồn gìn giữ và phát huy nhà sàn cổ nét đặc trưng của người Thái đang đứng trước nguy cơ mai một.