Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 1Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 2Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 3Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 4Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 5Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 6Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 7Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 8Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 9Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 10Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 11Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 12Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 13Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây ảnh 14

Báo Mỹ: Đặc nhiệm Nga còn lâu mới đáp ứng được các tiêu chuẩn phương Tây

ANTD.VN - Đặc nhiệm Nga mặc dù là lực lượng rất đáng gờm nhưng tạp chí Strategy Page của Mỹ lại cho rằng họ còn thua xa tiêu chuẩn phương Tây.