Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 1Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 2Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 3Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 4Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 5Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 6Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 7Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 8Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 9Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 10Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 11Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 12Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 13Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2 ảnh 14

Các thượng nghị sĩ Mỹ tranh cãi kịch liệt về lệnh trừng phạt Nord Stream 2

ANTD.VN - Vấn đề trừng phạt đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga vẫn chưa nhận được sự đồng tình từ các thượng nghị sĩ Mỹ.