Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 1Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 2Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 3Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 4Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 5Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 6Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 7Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 8Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 9Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 10Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 11Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 12Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur? ảnh 13

Báo Ba Lan: Pháo Krab Ukraine diệt 4 khẩu Msta-S Nga bằng đạn dẫn đường Excalibur?

ANTD.VN - Pháo tự hành Krab do Ba Lan chế tạo sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật nổi trội, nay càng bội phần nguy hiểm nhờ được bổ sung đạn dẫn đường Excalibur.