Bác bỏ hành động sai trái của phía Trung Quốc

ANTD.VN - Trước việc Trung Quốc tổ chức bầu cử Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là “thành phố Tam Sa” vốn được Trung Quốc thành lập phi pháp tại huyện đảo Trường Sa của Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã bác bỏ việc làm này đồng thời nhắc lại rằng: “Huyện đảo Trường Sa là một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam và trực thuộc quyền quản lý hành chính của tỉnh Khánh Hòa”. 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Tỉnh Khánh Hòa kiên quyết bác bỏ hành động sai trái và phi pháp nêu trên của phía Trung Quốc”. Cùng thời điểm này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ hành động của phía Trung Quốc và yêu cầu không tái diễn những hành động tương tự; bởi “việc tiến hành bầu cử nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam”.