Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 1Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 2Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 3Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 4Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 5Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 6Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 7Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 8Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 9Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 10Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 11Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 12Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 13Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp? ảnh 14

Khi nào Ukraine nhận được xe tăng Leclerc 'đắt nhất thế giới' của Pháp?

ANTD.VN - Xe tăng Leclerc "đắt nhất thế giới" sẽ được Pháp viện trợ Ukraine sau khi chính quyền Kyiv yêu cầu hỗ trợ quân sự lớn hơn từ Paris?