[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?

[ẢNH] Vì sao MiG-35 không trở thành đối thủ trực tiếp của Su-35?

ANTD.VN - Vấn đề duy trì hai dòng chiến đấu cơ thế hệ 4++ đó là MiG-35 và Su-35 đang gây tranh cãi trong giới chuyên gia quân sự Nga.