[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?

[ẢNH] Không quân Nga bị phá sản kế hoạch tiếp nhận tiêm kích Su-57?

ANTD.VN - Khả năng rất cao là Không quân Nga sẽ chẳng thể nhận đủ số lượng 5 tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 Felon trong năm 2021.