[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M

[ẢNH] Nga tranh cãi kịch liệt nên tiếp nhận hay bán tháo khinh hạm Dự án 11356M

ANTD.VN - Mặc dù nhà máy đóng tàu đề xuất hoàn thiện nốt một khinh hạm Dự án 11356M đang trong tình trạng dở dang, tuy nhiên giới chức quân sự Nga vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.