[Ảnh] Ung thư có trăm lý do làm bạn khóc nhưng hãy cho nó thấy bạn có nghìn lý do để cười![Ảnh] Ung thư có trăm lý do làm bạn khóc nhưng hãy cho nó thấy bạn có nghìn lý do để cười![Ảnh] Ung thư có trăm lý do làm bạn khóc nhưng hãy cho nó thấy bạn có nghìn lý do để cười![Ảnh] Ung thư có trăm lý do làm bạn khóc nhưng hãy cho nó thấy bạn có nghìn lý do để cười![Ảnh] Ung thư có trăm lý do làm bạn khóc nhưng hãy cho nó thấy bạn có nghìn lý do để cười![Ảnh] Ung thư có trăm lý do làm bạn khóc nhưng hãy cho nó thấy bạn có nghìn lý do để cười![Ảnh] Ung thư có trăm lý do làm bạn khóc nhưng hãy cho nó thấy bạn có nghìn lý do để cười![Ảnh] Ung thư có trăm lý do làm bạn khóc nhưng hãy cho nó thấy bạn có nghìn lý do để cười!

[Ảnh] Ung thư có trăm lý do làm bạn khóc nhưng hãy cho nó thấy bạn có nghìn lý do để cười!

ANTD.VN -  Những người trong bộ ảnh "Thank you for being my umbrella" (tạm dịch: Cảm ơn "chiếc ô" của đời tôi) là các bệnh nhân ung thư. Nhưng trái ngược với cảm giác sợ hãi và lo sợ, các nữ bệnh nhân đã mỉm cười đầy lạc quan trước căn bệnh quái ác khi có sự tiếp sức của người thân yêu.