[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan

[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan

ANTD.VN - Dù ra cảnh báo về "làn ranh đỏ" nếu Washington bán 66 tiêm kích cho Đài Bắc, song Bắc Kinh vẫn tỏ ra lo lắng trước những bước đi khó lường của Tổng thống Donald Trump.